Recent News

Kia hints at next Sorento with design sketches

Kia Motors plans to unveil the redesigned, third-generation Sorento next month in Korea.